A Váci úti és újpesti villamosközlekedés II.
Képregény

Előző oldal

A Váci úti és újpesti villamosközlekedés utolsó nagy korszakának kezdete...

1968-ban aztán megszűnik a 12A, 14A, 16i, három évvel később a 7i. '71-ben elbontják a régi, egyvágányos villamoshidat a vasút fölött, a 10, 10A és 55-ös villamosok végállomása előbb a Víztoronyhoz, majd pár száz méterrel előrébb, a vasúthoz kerül. A vonal rákospalotai (elég rövidke) szakaszán 55A jelzéssel közlekedik két motorkocsi.

Németh Zoltán Ádám gyűjteményébőlNémeth Zoltán Ádám gyűjteményéből
Az 55-ös ideiglenes végállomása a vasútnál

Németh Zoltán Ádám gyűjteményébőlNémeth Zoltán Ádám gyűjteményéből
Az Árpád úti új felüljáró átadása, és némi anakronizmus: modern vasbeton híd, régi, favázas villamos

1974. november 7-e tiszteletére (egészen pontosan még egy nappal előtte) megnyitják az Árpád úti felüljárót, melyen a közúti sávok mellett két vágány is húzódik. Az átadás nem zajlott teljesen felhőtlenül: az építkezést olyan sebtiben fejezték be (sürgetett a felajánlott határidő), hogy nem maradt idő próbamenetet végezni. Az ünnepélyes első áthaladáskor a jelenlevők döbbenetére a híd előtt az egyik felsővezetéktartó sodrony túl magasan volt, a villamos áramszedője nem érte el a munkavezetéket, így áram híján nem tudott felmászni a hídra. Szégyenszemre egy utána jövő másik kocsival tolták át ezen a szakaszon. A nap hátralevő részében a járművek lendületből haladtak át ezen az áram nélküli szakaszon, vagy áttolták egymást. Az elég kellemetlen hibát aztán éjszaka javították ki. Innentől számítható a 10-es és 55-ös villamosok számomra legkedvesebb időszaka, melynek bár már csak a végét láthattam, számos emléke maradt fenn: talán ebben a korszakban készült a legtöbb fénykép, ezekhez kapcsolódva mutatom majd be a jelenkori állapotokat.

Németh Zoltán Ádám gyűjteményéből
Balra: az újpesti kocsiszín, már BKV időkben, Tim Boric felvételén. Jobboldalt egy abszolút nem tipikus kép: cseh CKD Tatra K2 villamos próbameneten a Váci-Árpád sarkon

Ezután nem sokkal elkezdődik a villamosközlekedés hanyatlása, melynek egyik oka a közelgő metróépítés, másrészt az a koncepció, miszerint a buszközlekedés veszi át a kis és közepes forgalmú viszonylatokat, villamosok csak a nagy forgalmú tengelyvonalakon maradhatnak, illetve metróra ráhordóként. Való igaz, az ipari termelés, és így a Váci út melletti gyárak jelentősége némileg csökkent az '50-es évekhez képest...

Mi "csöngetett álmában egy picit" az újpesti és angyalföldi remizekben?

Az újpesti és angyalföldi kocsiszínek állománya a hatvanas évektől kezdve elég tarka: az 1600-as villamosok, melyek jó része errefelé kezdett el szolgálni a XIX. század legvégén, visszakerülnek ide, ezen felül ide kerülnek a dél-pesti és dél-budai vonalak megszűntetésével felszabadult acélvázas ikerkocsik is (1900, 2000, 2500), az 1700-as favázas ikrek mellé, melyek a hatvanas-hetvenes évek fényképeinek jellemző szereplői. Utóbbiak egyébként az Árpád úti vasúti felüljáró átadása után kezdenek eltűnni, bár vasár- és ünnepnapokon még előfordulnak, 1977-ig. Körülbelül ugyanekkor tűnnek el a 2800-asok is, melyek viszont idáig szép számmal közlekedtek a Váci úti vonalon. Innentől kezdve csak acélvázas kocsikat látni a környéken.

Németh Zoltán Ádám gyűjteményébőlNémeth Zoltán Ádám gyűjteményéből
Baloldalt: 1700-as iker az Árpád úton. Jobbra: Tatra T5C5 és középbejáratú pótkocsi egymás mellett: egy a 80-as évek elejének furcsaságai közül

Persze ahogy a képeken is láthatjuk, a "négyablakos" kocsik mellett nem ritkák az "ötablakos" 1000-esek, illetve a legvégső időkben az 1500-asok sem. Alapvetően a Váci úton és a Lehel/Béke úton is jellemző a motor+pót+pót szerelvény, ahol a motor bármi lehet 1000-es, 1600-as, 2600-as, 2800-as közül, a pót pedig győri vagy középbejáratú. Bengálik is felbukkannak, a 14-esen, a 10-esen, illetve a viszonylatok megszűntetése előtt a 3-ason és 8-ason is. A 12-es 1977-től, az Üllői úti villamosközlekedés visszavágása miatt felszabaduló kocsikból szervezve UV. A 10-esen időlegesen Stukák is feltűntek, bár a Váci úton ez a típus inkább a 33-as és a 15-ös vonalra volt jellemző. A nyolcvanas években aztán megérkeznek a Tátrák az angyalföldi remizbe, és a Váci úti és megyeri vonalak megszűnésével egy időben kiszorítanak minden mást (10, 12, 14)...

A leépülés...

De térjünk vissza még arra a pár évre, ami a 3-as (észak-déli) metró megnyitásáig eltelt: 1977. november 15-én megszűnik a 15-ös villamos, helyét a 79-es troli veszi át. Abszurd módon a BKV forgalmi szolgálati utasításaiban a közlekedtetés megszűntetésének okaként a troli felsővezeték építése van megjelölve, pedig hát az nem ok volt, hanem már az utód bevezetése... Szintén '77-ben nagypaneles alépítményűre építik át a külső Váci úti villamospályát, ekkor sok iparvágány-csatlakozást elvágnak, megszűntetnek.

Németh Zoltán Ádám gyűjteményébőlNémeth Zoltán Ádám gyűjteményéből
Baloldalt: a 15-ös villamos végleg elment '77-ben. Jobbra: az 1537-es F1A kocsi a Váci útról a Dózsa György útra kanyarodik. Az előtérben jól látszik, ahogy a Lehel térről egyenesen jövő vágányok véget érnek.

1978-ban elkezdődik a villamosok vándorútja: februártól a sárga járművek kihagyják a belső Váci út bizonyos szakaszait. Eleinte a Lehel tér keleti oldalán haladnak végig, és a Bulcsú utcán keresztül mennek ki a Vácira, aztán decembertől az építkezések miatt megszűnik a villamosközlekedés a Váci út Lehel (Élmunkás) tér-Dózsa György út közötti teljes szakaszon, a kocsik innentől a Lehel út-Dózsa György út kerülőúton át jutnak el a Váci út külsőbb szakaszára. A Kádár utcai hurok eddigi (Balzac-Visegrádi-Kádár-Váci) útvonala 1979. februárjától némileg módosul: a villamosok nem közvetlenül a Kádár utcából kanyarodnak ki a Vácira, hanem a Kresz Géza és Radnóti utcákon keresztül. Ugyanezen év novemberétől kezdve már a Kádár utcáig se megy el a villamos a Visegrádi utcában, hanem a Katona József utcán át visszamegy a Kresz Gézára.

Lakos Rudolf felvételeNémeth Zoltán Ádám gyűjteményéből
Baloldalt: egy 33-as villamos a Váci útról az Árpád hídra fordul, a kép jobb szélén belógó épületben van a József Attila Színház (Fotó: Lakos Rudolf). Jobbra: 8-as villamos az István téren az István utat a viszonylat végállomásával összekötő vágányon

Az Árpád híd és a Vörösvári út közelgő átépítése kapcsán előbb a 33A (Bécsi út-Váci út (a mai Árpád híd, metróállomásnál)) járatot szűntetik meg 1979. június 1-étől, majd másfél év múlva, 1981. január 17-től a 33-ast (Bécsi út-Marx tér) is. Helyette a 33V villamospótló busz közlekedik. 1980 szilveszterén megszűnik a 8-as villamos.

... és a vég

Németh Zoltán Ádám gyűjteményébőlNémeth Zoltán Ádám gyűjteményéből
Ez az 55-ös már csak az Árpád hídig jár. A vég már nincs messze.

1981. április 1-étől (elég szomorú bolondok napja volt...) a 3-as és 55-ös villamosok végállomása az Árpád hídhoz kerül, mivel eddigre már gőzerővel építik a metrót a Dózsa György úttól kifelé is. Az ideiglenes végállomáson előbb egy síma visszafogó, majd  kettős visszafogó fejvégállomás épül; ezt csak kétirányú szerelvények tudják használni, így ismét ikerkocsik jelennek meg a Váci úton. A 12-14-es viszonylatok végállomása ideiglenesen a Bulcsú utcához, azaz a Lehel tér északi oldalára kerül, majd szilveszterkor a piac déli végéhez, ahol most is van.

Ekkor adják át az észak-déli metró Lehel téri végállomását. 1982. május 3-án a Váci út Újpesti vasúti hídtól befelé eső szakaszán teljesen megszűnik a villamosközlekedés. A kocsiszínt aktív üzemen kívül helyezik, de az éjszakai 10-es villamos (10É) még innen indul Rákospalotára (aztán 1984. december 1-én meg is szűnik).

A 10A, mely korábban megszűnt, most újraindul. A buszok átveszik a hatalmat: a 3V egészen 1990-ig "villamospótol" a Lehel tértől, az éjszakai 55-ös helyett pedig a 182É jelzésű busz közlekedik. 1984. augusztus 31-én a 10A megszűntetése szinte a kéttengelyes, acélvázas villamosok búcsújárásává válik: a vonal utolsó napjaiban ugyanis nem Tátrák közlekednek rajta, hanem ikerkocsik (2576-77, 2042-43, 2074-75, 1902-03, 1904-05, 1908-09, 1930-31, 1934-35).

1984. november 7-re átadják az észak-déli metró Árpád hídig vezető szakaszát, ekkor indul meg az 1-es villamos, melyet ekkor még néha gyorsvillamosként emlegetnek. Ez a sebességében helyenként még megnyilvánul, hiszen az Árpád hídon néha 70 km/h-val is mennek a szerelvények, de technikailag nézve ez csak egy átlagos villamosvonal. A hídon levő villamospálya egyébként néhány év alatt tönkremegy, a sebességet korlátozzák. A 3V ekkortól kezdve az Árpád hídtól kifelé közlekedik.

A Váci út még néhány éven át csatatérre emlékeztet. Végigmenni rajta lehetetlen, mivel a metró alagútját a felszínről építik. Ahol éppen nincs feltúrva a burkolat, "elvesztett" síneket is felfedezhet a nézelődő, ahogy az Uherkovich Péter jobboldalt látható fotóján látható. A villamospótló buszok a közúti forgalommal együtt a környező utcákban haladnak, évről-évre kisebb-nagyobb módosításokkal, ahogy előrehalad az építkezés. A síndöcögényekre csak az egyik csuklós pótlóbusz emlékeztet, melyre vezetője egy villamoscsengőt szerelt. Az utasok néha fel-felkapják a fejüket, amikor ezt meghallják, és nem értik a helyzetet. A metróépítés pedig egyre vontatottabban halad.

Az utolsó Váci úti villamos is elmegy...

Szabó György felvételeUherkovich Péter felvétele
Tátra a 10-es Megyeri csárdánál levő végállomásán. Az újpesti remizben félreállított villamosok egy része Budapesten maradt, mások külföldre kerültek, illetve van olyan is, például a képen is látható 7613-as légfékes tanulókocsi melyet elbontottak... (Fotó: Uherkovich Péter)

1985. május 31-én elmegy az utolsó 10-es villamos a Váci úton és az Árpád úton is, azóta nem jár erre vaskerekű közösségi közlekedési eszköz (helyette a 104-es busz van). A 14-es és 12-es vonalak hármas Tátrákkal közlekednek, hiszen ebben az időben ezek a fő ráhordójáratok a Lehel téri metróállomásra. Meg kell még azt is említeni, hogy 1981 és '86 között a 14-es villamos az István térre járt, a 8-as villamos egykori végállomására. Ekkor az újpesti kocsiszín már csak üzemi-szakszolgálati jelleggel működött: itt bontották szét a selejtezett villamosokat, például a Bengálikat is. A vágánykapcsolatok elbontása után néhány megőrzésre félretett jármű rozsdállott az elhagyatott remizben, egészen a nyolcvanas évek végéig. A 10-esen az utolsó időkben közlekedő Tátrákat Angyalföld adta.

Németh Zoltán Ádám gyűjteményébőlNémeth Zoltán Ádám gyűjteményéből
Balra: Szép új Tátra-világ - miközben az Árpád úton még megvannak a sínek, az István út-Árpád út sarkon pedig még megvannak a régi házak. Jobbra: új dilemma: "mi is van akkor most ahelyett, ami régen hogy is volt?"

A 3-as metró 1990. december 17-étől közlekedik Újpest Városközpontig, ami az István és Árpád út kereszteződését jelenti. Itt még megmaradtak a vágányok, hiszen a 12-es és 14-es villamos még közlekedik, bár előbbi 1995. decemberétől csak a kocsiszínig megy be. 1990 és '95 között egy érdekes számú villamos, a 11-es (ez ugye sokunk számára egy óbudai villamost idéz fel) is jár az Angyalföldi kocsiszín és Káposztásmegyer közt. Ekorra már mindenki tudta, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek terveivel ellentétben a metró nem fog Káposztásmegyerig közlekedni, "helyette" a 14-es villamost hosszabbították meg a második lépcsős Káposztásmegyeri lakótelepig, részben a metró tervezett nyomvonalán.

A történeti ismertetésnek ezzel vége, következhet az időutazással felérő virtuális bejárás!

Folytatás:
A Váci út vonal kezdőpontja, a Nyugati pályaudvar története
A Váci úti villamosok Balzac-Visegrádi-Kádár utcai végállomási hurokvágánya
Tovább a Váci úti vonalakon: a Lehel tér
Tovább a Váci úti vonalakon: a Dózsa György és az Árpád híd között
Tovább a Váci úton Újpest kocsiszínig
Tovább a Váci úton: Újpest kocsiszíntől az Árpád útig
Tovább a Váci úton: az Árpád úttól a Fóti útig
Tovább a Váci úton: a Megyeri csárdáig

A Váci úti villamosok útja Újpesten át Rákospalotára


Archív fotók:  Nagy Zsolt Levente és Dr. Németh Zoltán Ádám gyűjteményéből
Felhasznált irodalom: A budapesti tömegközlekedés 150 éve ("Háromkötetes"), menetrendek, térképek, a Villamosok.Hu és Mr. Cyber oldala (már nem elérhető)


Vissza az oldal tetejére   Vissza a tartalomjegyzékhez