Bevezető Tartalom Újdonságok English version Deutsche Version Budapest elvesztett sínei
 

 

bevezető
A-Z lista
viszonylatok
forrásmunkák

régi képek

a készítőről
levél írása

blog

   
 
Villamosok.Hu
A 8-as villamos hűlt helye
[Click here for the english version]

A 65-ös, az 58-as, az 51-es és a Rákóczi úti villamosok mellett a 8-as a villamosmániások egyik nagy "kedvenc megszűnt vonala", talán azért, mert az egykori egyvágányos viszonylat vágányainak elég nagy része - bár a villamoshálózattal való minden kapcsolat nélkül, azaz használhatatlanul - egészen 2002 nyaráig látható volt. Azóta a Baross utcában a kockakőben megbúvó sínek helyére aszfaltréteg került, de az egykoron itt futó villamosvonal eméke ettől még tovább él, például ezen az oldalon is...

A megyeri villamos története a XIX. század végére nyúlik vissza: a BURV (Budapest-Újpest-Rákospalotai Villamos Közúti Vasút Rt., köznapibb nevén "BÚR-vasút") 1896. januárjában nyitotta meg idáig közlekedő viszonylatát, mely a Lehel tértől járt a megyeri kápolnához. A vonal mellé egy kocsiszínt is felépítettek, ez a mai Angyalföld üzemegység, melynek neve külön érdekes, ugyanis újpesti területen fekszik (az egykori Újpest kocsiszín pedig a mai Angyalföldön van, csak hogy érdekesebb legyen a dolog:)...

A megyeri vonalnak később több szárnyvonala is kiépült, például Rákospalotára, vagy a Népszigethez, utóbbi, Duna-parti szárnyvonal csak ipari célokat szolgált, bár az első hónapokban valószínűsíthetően volt rajta személyforgalom is. Az eredeti megyeri vonalat 1911-ben meghosszabbították, és egy hurkot is építettek hozzá, mely bejárta a környék utcáit, ez lett a későbbi 8-as villamos egyvágányú óriáshurokvágánya. A viszonylat belső végállomása is változott az idők során, kezdetnek például bevezették a Berlini (ma Nyugati) térre. A korábban betűjelzéses ("B") járatot a BSzKRt. kettévágta: a Megyer és az újpesti városháza közötti szakaszon közlekedő viszonylat a 93-as számot kapta, a vonal másik része pedig a 92-es lett.

Az FVV idején, 1955-ben 8-asra átszámozott viszonylat (52-ig egy másik járat viselte ezt a jelzést) 1980. december 31-én közlekedett utoljára, azóta a 147-es busz jár helyette.

Az újpesti piac melletti végállomás két vágánnyal csatlakozott az István utcai vonalhoz (ahol a 12-es és 14-es jár), ma egy parkoló van ezen a helyen. A sínek itt erősebbek, mint amire a villamosnak szüksége van - az iparvasúti forgalom miatt.

Első kellemes meglepetés: a piac sarkánál egy felsővezeték-kereszttartó lóg az utca fölött. Ezt a szakaszt 1981 és 86 között a 14-es villamos használta (a káposztásmegyeri hosszabbítás kiépítésének idején itt volt a végállomása), így ez a kereszttartó huzal 15 éve rozsdásodik itt.

A 1228-as "Bengáli" (FVV "házi" csuklós villamos) a Károlyi István (Tánicsics Mihály) utcában. A környék nem sokat változott azóta...

Tim Boric két fentebbi képén két acélvázas iker (a baloldalin egy 1900-as, a jobboldalin pedig egy 2000-es) várakozik a végállomáson, melynek István úthoz közelebbi végén jól látszik a két vágányra válás. Ezeket a képeket már csak azért is fontosnak tartottam idetenni, mivel az itt látható többi régi képen nagy számban látható FVV csuklósok megtévesztőek lehetnek: a "Bengálik" csak az utolsó hónapokban közlekedtek a vonalon, addig az ikerkocsik voltak a jellemzők.

További felsővezetéktartó-oszlop. A villamos egykori útvonalán több vasúti kapcsolatot igénylő gyár működött, ezért a 8-as megszűntetése után is használták még a síneket (körülbelül másfél évig), többek közt ez is magyarázza a sok tárgyi emlék megmaradását.

A vonal alapvetően egyvágányú volt, két kitérővel (a megyeri hurokban egyirányú volt a forgalom).

Kicsit továbbmenve az úttesten jól lehet látni a vágányok helyét jelző aszfaltcsíkot.

A Károlyi utcában, az Attila utcai megállónál volt az egyik kitérő, a 1942-43-as ikerkocsi (1900-as sorozatú ikerkocsi) ott lett lekapva. Korábban csak egy kitérő volt a vonalon, a Baross utca 31-33 környékén, de arról nincs fényképem.

Egy másik iker ugyanitt.

A kitérő után pár méter erejéig kétvágányú volt a pálya, de az egyik sínt nem a villamos használta...

... mert ez egy iparvágány volt, mely a Táncsics Mihály Bőrgyár telepére vitt be.

Ez a 2000-es ikerkocsi éppen az iparvágány átszelésén hajt át.

A villamos a Váci úttól egy saroknyira ráfordult a Baross utcára - az ív helye ma is megvan. A most következő "újkori" képek már nem aktuálisak, hiszen - mint azt az oldal elején írtam - a sínek az út felújításával eltűntek. Ennek ellenére nem szándékozom lecserélni a szóban forgó képeket, mivel jobban visszaadják a hely hangulatát - emiatt viszont a képhez tartozó szövegeket is meghagytam. A jelen időt mindenki tegye magának múlt időbe...

A Baross utca elég lehangoló látványt nyújt! Az első kép jobb oldalán levő Duna Cipőgyárba is iparvágány vezetett egykor egyébként. Továbbmenve: gyárak és lebontott gyárak hűlt helye. Aztán egyszercsak: sínek!

Még egy eltűnt vágánykapcsolatról is meg kell emlékeznünk, mielőtt továbbmegyünk: az Arany János utcánál ágazott ki a Váci út felé a már említett Duna-parti szárnyvonal. Az iparvágányok a bal szélen látható házak helyén induló Aranyközön haladva keresztezték a Váci utat, és továbbmentek a Népsziget felé.

A Baross utcai kitérő a Perényi Zsigmond (korábban Paksi József) utcánál. Az kitérő irány itt még megvan, az egyenest már kiszedték.

A kitérőhöz tartozó megálló az utca túloldaláról fotózva.

Az utcának ezen a részén jól meg lehet figyelni az "útjavítási" technikát: odakennek pár centi aszfaltot az úthibára, hiányzó kockakőr helyére. Olyan is az egész...

Továbbhaladva még jó ideig együtt gyalogolhatunk a halott vágányokkal, egészen az Irányi Dániel utcáig, az "óriáshurok" kezdetéig.

A Megyeri úti irányba (kifelé) tartó villamos itt egyenesen ment tovább, a visszafelé jövő pedig itt csatlakozott vissza (Irányi Dániel utcai megálló). A megálló várófülkéje megvan még, valószínűleg hajléktalanszállásként funkcionál az év nagy részében.

A megállótól visszafelé egy iparvágány ágazik ki, egy félig elbontott gyártelepre. A kifele menő irány megállójának lámpakapcsolója természetesen még megvan (második kép).

Első kép: az említett iparvágány a másik irányból nézve. Második kép: egy újabb iparvágány bejárója (Hazai Pamutszövőgyár). Harmadik kép: elértük a Baross utcai vonal külső végét, ahol a sínek befordultak a Vasvári Pál utcába.

A Baross és a Vasvári Pál utca sarka.

Az utca erősen lejt a Duna felé, de azért itt is találhatunk egy iparvágányt, ami az egykor itt működő Műbőrgyárba vezetetett. A középső képen látható a bejárata fölötti, érdekes formájú felsővezetéktartó-oszlop. Ezek az utcák egyébként a villamos korában nem voltak rendesen leburkolva: a sínek mellett makadámút volt. A vonal a jobb oldali képen látható módon érte el a Megyeri utat - a lekerekített utcasarok még elég sokáig fog a villamosra emlékeztetni...

Na, ezen a sarkon aztán tényleg semmi se változott azóta, hogy az utolsó Bengáli elcsörömpölt a jobboldalt látható presszó előtt!

Az ív egyébként a Megyeri út távolabbi, azaz Dunához közelebb eső oldalára vezetett, a sínek itt haladtak tovább...

... de nem sokáig: csak két utcasarkot, ezután bekanyarodtak az Irányi Dániel utcába (jobb oldali kép), és a villamos azon át visszatért a Baross utcára a már látott vágánykapcsolaton keresztül. A baloldali képen egyébként Mr. Cyber éppen azon problémázik, hogy nem volt régi képünk a huroknak erről a sarkáról, ennek örömére mindenáron be akarta mesélni magának, hogy az egyik másik sarkot ábrázoló fotó itt készült :)


Archív felvételek és térképek: Németh Zoltán Ádám és Mr. Cyber gyűjteménye, illetve saját gyűjtés
Valamint: Tim Boric
Jelenkori képek: Varga Ákos Endre és Mr. Cyber, hacsak nincs másképp jelölve

© Varga Ákos Endre, hacsak nincs másképp jelölve. Figyelem: az oldalakon található szövegek és képek csak szerzőik engedélyével közölhetők újra!

Vissza a tetejére Vissza a kezdőoldalra