Alulgépelt két lökött ôrült valljuk, hogy nem annyira a rosszindulat vezet minket, mint a szereplési vágy. Véleményünk szigorúan magánemberi, biológiailag sem lehetne másképp. Nem célunk a web-en szereplô cégek, intézmények, csoportok, egyesületek, és egyéb társulási formák lejáratása: a kritika csak magára az adott HTML-fájlra és az azon szereplô betûkre-ábrákra vonatkozik, nem a mögötte álló, azt üzemeltetô, vagy azt készítô szervezetre!

Szerintünk aki valamit kitett a web-re, az ezzel vállalta, hogy azt mások megtekinthetik, és esetlegesen arról véleményt formálnak - akár negatívat is.

Psycho & Hamster